- STANDBY.dk - https://standby.dk -

Lys fremtid for turismen i Grønland

”I dag forstås ordet økoturisme mest som synonym for naturrejse, men der er en stigende sammenhæng mellem rejsens form og indhold, således at det er underforstået, at naturrejser afvikles på en måde, der ikke slider eller ødelægger omgivelserne. Rejsen skal altså være bæredygtig i relation til naturen.

Generelt betragtet er fokus flyttet fra natur til etik. Der lægges mere og mere vægt på, at man behandler folk ordentligt. Vi vil ikke have bærere med 40 kilo på ryggen og bare fødder til to dollar om dagen. Vi vil ikke have prostitution, specielt ikke børneprostitution. Det betyder mere, at vi anerkendes som gode gæster, hvor vi kommer frem. Fidusen er, at det ikke længere er forbeholdt specialrejsebureauer. Normerne omfatter alle, og de fleste har fået færden.””I satser voldsomt på Grønland?””Hjemmestyrets beslutning om et enstrenget trafiksystem baseret på Air Greenland var meget tæt på at lukke driften af Arctic Umiaq Line, der ud over at være en vigtig faktor i den grønlandske indenrigstrafik også et det absolut væsentligste turismeprodukt. Heldigvis kunne vi samle et lille konsortium, Arctic Travel Group, bestående af Profil Rejser, Topas Rejser og Albatros, der turde satse på at overtage aktiviteterne, selv om det er en gevaldig mundfuld. Vi ønsker at videreføre kystsejladsen i kombination med turisme, således som man ser det mange andre steder i polare egne. Gode eksempler er Hurtigruterne i Norge og Alaska. Der er stigende efterspørgsel efter polarturisme og ikke mindst Grønland, der i modsætning til mange andre områder kan tilbyde et stort kulturelt element.

Parterne i Arctic Travel Group kan i mange henseender opfattes som komplementære, fordi vi dækker helt forskellige markeder og supplerer hinandens salg. Det er jo netop dét, der er hele fidusen. Vi tror så meget på markedsudviklingen, at vi forventer en fordobling af feriemarkedet i løbet af to år, hvis fly- og hotelkapaciteten er til stede, hvilket er præcis det, vi sørger for. Derfor tror vi også, at hele den grønlandske turismesektor og følgevirksomheder får et gevaldigt boost i de kommende år,” sagde Søren Rasmussen på morgenmødet.

Fred

Skrevet af