- STANDBY.dk - https://standby.dk -

Debat: Fagforening medskyldig i uens priser i Københavns Lufthavn

Af Nicolas FischerTake Off skrev i fredags, at det engelske handlingselskab Menzies planlægger at starte op i København efter nytår, og at HK har forlangt at få overenskomst.Det er glædeligt, at HK – som noget nyt – er parat til at stille krav om lige løn for lige arbejde, over for nye handlingselskaber i Københavns Lufthavn. Det er også glædeligt, at HK ikke ønsker, at Menzies underbyder de eksisterende handlingsselskaber.Desværre har HK selv ansvaret for handlingselskabernes priskonkurrence, der er baseret ringere løn- og arbejdsvilkår for selskabernes funktionærer. HK har nemlig indgået aftale om forskellige løn- og arbejdsvilkår i overenskomsterne med de forskellige handlingselskaber Novia, Nordica AERO, SGS og også tidligere i det nu lukkede Servisair.På den måde har selskaberne kunnet underbyde hinanden ved at presse deres funktionærer til dårligere løn- og arbejdsvilkår.Til sammenligning har bagageportørerne, der er organiseret i 3F, stort set samme løn- og arbejdsvilkår uanset hvilket handlingsselskab, de arbejder hos.HK’s få medlemmer i SAS Ground Services nyder godt af den indsats, som LFF-Luftfartsfunktionærerne har gjort gennem mange år som giver dem langt bedre forhold end deres kolleger i de konkurrerende handlingselskaber.

Skrevet af