- STANDBY.dk - https://standby.dk -

Fredagsklummen – Den sidste kamp for provisionen

Af Ejvind OlesenDA Ole Egholm fra Wasteels Rejser gik i åben kamp mod SAS for at bevare retten til provision for solgte flybilletter i henhold til IATA-dokumentet, var det nok mere en kamp for de mindre bureauer end for de større, som allerede da var på vej til at blive tilgodeset på så mange andre måder.Det skete på vegne af et klart flertal i Danmarks Rejsebureau Forening, og sagen tog som bekendt langt tid gennem både Landsretten og Højesteret, men sluttede med en sejr til SAS på 2-1. Knebent kunne man sige, men dog en dom, der gav SAS (og de andre IATA-selskaber) ret til at fjerne provisionen, som engang i tidernes morgen var helt oppe på en halv snes procent.Til gengæld slog dommen også fast, at det ifølge aftalen mellem IATA og agenterne skal finde en vis form for aflønning sted for udført arbejde. En form for fair betaling, hvad det så end er. Og den samme betaling skal opkræves hos kunderne, hvis der handles direkte.DOMMEN er fortolket meget bredt. Groft sagt ser provision som sådan ud til at forsvinde mere og mere, jo længere nordpå, man kommer i Europa. I Italien er den fortsat en enkelt procent. I Holland er den intet, og derfor vil KLM heller ikke give et beløb eller opkræve et beløb for bestilling direkte eller på internet. Heller ikke Delta, som nu er kommet til Danmark, vil være med. Derfor er de nu på kurs mod retssager, og for KLM – der meget let kan blive retningsgivende – kan ventes en afgørelse i begyndelsen af næste år. Det ventes at gå hurtige, fordi sagen denne gang skal køres i Sø- og Handelsretten.NETOP NU er SAS-provisionen 75 kr., mens andre giver 50 kr. Der må ikke laves fælles aftale, for så er det pludselig en kartelsag. Skulle retten nu gå hen og fastsætte et minimumsbeløb på for eksempel 45 kr., vil det sandsynligvis blive normen i mange lande.Nogle mener ikke det er værd at kæmpe mere i denne sag. Der er alligevel sket afgørende brud, og lavprisselskaber, som ikke er medlem af IATA, så som Sterling Easyjet og Ryanair, kan uden problemer sætte en provision til nul – og derefter selv afgøre, hvordan de vil samarbejde.BESTYRELSEN i Danmarks Rejsebureau Forening har besluttet, at det ville være at give op på halvvejen, hvis man ikke forfulgte det resultat, som Højesteret trods alt pejlede sig frem til. Det lyder rigtigt, men er det alligevel en kamp mod vejrmøller!Hvad mener du. Skal man droppe al videre kamp for provision på salg af flybilletter ?Stem i quick poll

Skrevet af