- STANDBY.dk - https://standby.dk -

7.000 flere Femern-job end ventet

Næsten alt betonarbejde skal i modsætning til ventet, laves i Danmark.

Konsulenthuset Cowi og Beskæfigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har lavet nye beregninger, der viser, at anlægget af den faste Femernforbindelse giver langt flere job, end det hidtil har været antaget. Det skønnes, at der bliver brug for yderligere 7.000 mandeår, skriver business.dk.

 

Tilbage i april lød behovet for arbejdskraft til selve tunnelbyggeriet på 7.600 mandeår, men nu hæver man altså sit skøn med yderligere 7.000 mandeår til 14.600, fordi politikerne har besluttet at de store betonelementer skal bygges i Rødby, mens man tidligere forventede, at de skulle bygges i et lavtlønsland, som for eksempel Polen.

 

Men det er kun på selve arbejdet med betonelementerne. Hertil kommer afledte effekter hos blandt andre underleverandører, så der alt i alt skønnes en øget beskæftigelse på 26.600 årsværk eller gennemsnitligt 3.800 beskæftigede de syv år, byggeriet står på.

 

Fordelingen skønnes at blive på 1.000 ekstra job i hovedstadsregionen, 300 på Sjælland og 2.500 på Lolland-Falster.

Skrevet af Flemming Juul