- STANDBY.dk - https://standby.dk -

Europæiske tabte slaget om rejsesygeforsikring

Alarmcentralen SOS International på Frederiksberg skal fra årsskiftet håndtere den danske rejsesygesikring, erfarer Take Off. Beløbet er skønsmæssigt 150 mio. kr. om året – heraf 20-30 mio. kr. til administration. Kontrakten løber i tre år.

SOS afløser Europæiske Rejseforsikring, som har haft den store opgave i over 30 år.Beslutningen om den fremtidige forpagter af den store millionkontrakt træffes af Danske Regioner (det tidl. Amtsrådsforeningen). Afgørelsen er så ny, at SOS endnu ikke har fået udsendt pressemeddelelse om nyheden.

Ifølge afgørelsen fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn, som Take Off er i besiddelse af, fik SOS International kontrakten ved at tilbyde en administrationspris på under det halve af den nærmeste af de tre andre tilbudsgivere.

”SOS’ faste pris er kun halvt så høj som næstbilligste tilbud,” hedder det i afgørelsen fra takstnævnet under Danske Regioner.At SOS vil administrere det gule korts internationale dækninger for det halve af, hvad den næstbilligste tilbudsgiver tilbød, får branchekilder til at mistænke SOS for prisdumpning på bekostning af kvaliteten.

For SOS tilbød heller ikke bedste vagtcentral, lægeligt beredskab og omkostningskontrol.Hidtil har det offentlige brugt ca. 200 mio. kr. årligt på at hjælpe danskere som bliver syge i Europa og Middelhavslandene.

Men fra årsskiftet kommer en stor forandring af det gule sygesikringskorts dækningsområde. Det sker når lande som Egypten, Kroatien og Tyrkiet ryger helt ud af ordningen – samtidig forsvinder gratis lægeordineret hjemtransport for danskere som bliver syge i EU-lande.Årligt foretager danskerne ca. 3,3 millioner rejser med mindst fire overnatninger i Europa eller EØS-lande, viser tal fra Danmarks Statistik.SOS International, der ejes af 24 nordiske forsikringsselskaber, er ikke voldsomt kendt i rejsebranchen – men SOS forventes at ville ændre på dette, efter man nu har vundet den store kontrakt.HB


Skrevet af