- STANDBY.dk - https://standby.dk -

CWT-konsulenter arbejder hjemmefra

Inden årets udgang vil 10 af rejsekonsulenterne hos Carlson Wagonlit Travel sælge erhvervsrejser hjemmefra, og næste år vil endnu flere betjene deres kunder fra privatadressen. 

 

CWT er det første danske rejsebureau, der introducerer hjemmearbejdspladser som en fuldt integreret del af organisationen, der opfylder alle krav til arbejdsmiljø og datasikkerhed.

 

Med den nye Work@Home ordning imødekommer adm. direktør Sophie Hulgard mange medarbejderes ønsker om større personlig fleksibilitet, mindre transporttid og mulighed for at arbejde mere effektivt.

 

”Jeg vil gerne have, at vi har branchens mest attraktive arbejdsplads, og jeg håber, at muligheden for at arbejde mere fleksibelt kan være med til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere fra hele landet,” siger hun og forventer, at ordningen vil gøre det lettere at bemande skæve vagter, øge produktiviteten og mindske sygefraværet. På længere sigt vil hjemme­arbejdspladserne også reducere omkostningerne pr. medarbejder. 

 

Work@Home ordningen er et tilbud til erfarne rejsekonsulenter, der er vant til at arbejde selvstændigt med CWTs systemer og værktøjer. De hjemmearbejdende konsulenter er koblet op på CWTs telefonsystem, så de kan betjene telefoner på lige fod med bureauets øvrige medarbejdere. 

 

”Vores kunder vil ikke mærke nogen forskel, men kan hjemme­arbejdspladserne give vores rejsekonsulenter større arbejdsglæde, så håber jeg, at vores kunder også vil opleve, at de får en bedre service.”

 

To dage hver uge vil rejsekonsulenter med hjemmearbejdspladser dog arbejde på et af CWTs kontorer i København og Århus for at fastholde de tætte relationer til ledelse og kolleger.

Skrevet af Flemming Juul