(DK) Lufthavnschef til Bornholms Lufthavn

Som lufthavnschef får du det overordnede ansvar for drift og udvikling af lufthavnen. Det er en statslig lufthavn, som er en del af Trafikstyrelsen. Som lufthavnschef refererer du til en vicedirektør i Trafikstyrelsen.

Det er på mange måder en attraktiv stilling. Som lufthavnschef kommer du til at stå i spidsen for en veldrevet og velfungerende organisation med ca. 40 medarbejdere, som er kendetegnet ved stor ansvarlighed, høj faglighed og et stærkt kollegaskab. Det er en stilling, hvor du får en central rolle i lokalsamfundet, og som er kendetegnet ved mange forskellige og varierende typer opgaver. Du indgår i et ledelsesfællesskab med kolleger i Trafikstyrelsen, og du får derfra også god support i forhold til at varetage stabsfunktioner inden for økonomi, HR, IT mv.

Du skal kunne manøvrere sikkert i feltet mellem den daglige operative drift og de politiske og administrative rammer, der er sat for lufthavnens virke. Du skal derfor også have en god fornemmelse for betydningen af at være en del af en politisk styret organisation og have en sikker hånd i forhold til at styre efter de fastlagte mål, rammer og funktionsvilkår.

Forventninger til dig
Der kan være forskellige veje til stillingen. Vi forudsætter, at du har en solid erfaring med driftsledelse, og det vil være en fordel, hvis en del af denne erfaring stammer fra en politisk styret organisation. Ideelt har du også erfaring med ledelse gennem mellemledere og gerne en ledelsesmæssig efteruddannelse.

Du er velformuleret og kan nemt begå dig både skriftligt og mundtligt. Du har en god forståelse for, hvordan man bygger bro mellem de daglige driftsopgaver og de overordnede politiske og administrative rammer, og du kan naturligt begå dig både i den operative og i den administrative verden.

Yderligere information
Løn efter kvalifikationer og ansættelse efter gældende overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer. Stillingen forventes at blive besat som chefkonsulent med personaleansvar og er til besættelse snarest muligt.

Det er en forudsætning for din ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen.

Der er udarbejdet en uddybende job- og personprofil i samarbejde med Genitor, som du finder her.

Hvis du har yderligere spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte partner i Genitor Jens Marcussen på tlf. 3141 0587 eller jm@genitor.dk, vicedirektør i Trafikstyrelsen Christian Vesterager på tlf. 4038 3347 eller key account manager i Trafikstyrelsen Rasmus Hjorth på tlf. 4178 0530.

Søg stillingen


Om Trafikstyrelsen

Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet. Vi har ansvar og opgaver på tværs af transportformerne jernbane, luftfart og havne, og vores kerneområder er tilsyn og regulering af transportområderne. Vi har en bred opgaveportefølje, der er placeret mellem det politiske niveau og branchernes virksomheder.

I styrelsen er vi mange forskellige faggrupper og udgør derfor en bred vifte af specialister og generalister. Vi sætter pris på høj faglig kvalitet, vidensdeling og et godt kollegaskab. Vi lægger samtidig vægt på at sikre en arbejdsdag, der giver plads til fritid og familieliv.

Udløber: 03.10.2021