(DK) Trafikstyrelsen søger luftfartsinspektør til Security

Er du på udkig efter et udfordrende job, der veksler mellem skrivebordet og tilsyn hos virksomhederne? Så kan Trafikstyrelsen være det helt rigtige sted for dig!

Trafikstyrelsen er myndighed på Security-området og fører bl.a. tilsyn med, at luftfartens virksomheder og andre aktører efterlever de regler, der skal forebygge forbrydelser mod luftfartens sikkerhed.

Som luftfartsinspektør får du en mulighed for at arbejde med de grundlæggende rammer for luftfartssikkerheden i Danmark og anvende dine erfaringer og kompetencer til at styrke sikkerheden på tværs af den danske luftfartssektor. Du får mulighed for at arbejde med en bred vifte af aktører – fra de større internationale lufthavne og selskaber til enheder i fragtbranchen, som føder direkte ind i luftfartens værdikæde og mindre luftfartsaktører. Også de nordatlantiske lufthavne hører under styrelsens tilsynsområde.

Security-opgaven løftes af et team på 14 meget engagerede og dygtige medarbejdere. Vi lægger vægt på en høj faglighed og professionalisme i udførelsen af vores arbejde og i dialogen med de eksterne parter. Som team arbejder vi i et uformelt miljø med højt til loftet, hvor samarbejde og gode kollegaer er i centrum i en til tider travl hverdag.

Trafikstyrelsen er en fleksibel arbejdsplads med en flekstidsordning, som betyder, at du i høj grad selv har indflydelse på planlægningen af dine arbejdsopgaver, hvilket understøtter en god balance mellem arbejde og fritid. Dit arbejdssted er i styrelsen på Kalvebod Brygge men med mulighed for at aftale hjemmearbejde for en del af dit virke. Udgående inspektørarbejde udgør en central del af dit virke, og du skal være forberedt på rejseaktivitet som en del af jobbet.

Dine væsentligste opgaver bliver at:

 • Føre tilsyn med at aktørerne på luftfragtområdet lever op til gældende regler for luftfart/security herunder ICAO-regler, EU-regler og supplerende danske regler.
 • Sagsbehandle ansøgninger om godkendelse af sikkerhedsplaner, virksomhedernes sikkerhedsledelse og andre forhold, der relaterer til Security.
 • Samarbejde med branchen i regi af etablerede dialogfora
 • Bidrage til uddannelse og efteruddannelse af branchens sikkerhedschefer og sikkerhedsansvarlige.

Vi forestiller os, at du:

 • har forståelse for og lyst til at arbejde i en myndighedsfunktion
 • har erfaring med kvalitetsstyring og auditering/tilsyn
 • Har detaljesans og gerne erfaring med at arbejde med lovgivning.
 • er en stærk administrator med blik for processens betydning for resultatet
 • måske har kendskab til eller erfaring fra security-opgaver på luftfartsområdet
 • er en dygtig formidler – både skriftligt og mundtligt
 • er en ansvarlig holdspiller, der har lyst til at arbejde på tværs af faggrupper

Det er væsentligt, at du kan se dig selv trives i en myndighedsrolle, hvor du både kan udvise forståelse for aktørernes behov og virkelighed men også skabe tydelighed og accept omkring de regler og rammer, som virksomhederne skal leve op til.

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er en fast stilling på 37 timer. Ansættelsen sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den pågældende organisation, med mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Det er en betingelse for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden ”HEMMELIG”.

Trafikstyrelsen – hvem er vi…
Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet med ansvar og opgaver på tværs af transportformerne jernbane, vej, luftfart og havne. Vi har til huse på Carsten Niebuhrs Gade, tæt på hovedbanegården i København.

Du kan læse mere om os på www.trafikstyrelsen.dk.

Du kommer til at arbejde sammen med en bred vifte af specialister og generalister.

Trafikstyrelsen ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende danske samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Ved mulig ansættelse vil du også skulle udfylde en habilitetserklæring. Trafikstyrelsens habilitetspolitik omhandler generel inhabilitet og dermed en ansats eventuelle inhabilitet i varetagelsen af sagsbehandling inden for et eller flere af styrelsens stabs- eller myndighedsområder.

Yderligere information
Du kan få mere at vide om stillingen hos kontorchef Anders Windfeldt Jensen på tlf. 41 78 04 31, luftfartsinspektør Dorte Christophersen på tlf. 41 78 01 17 eller luftfartsinspektør Jesper Asmussen på tlf. 41 78 05 43.

Ansøgning
Send din ansøgning via Trafikstyrelsens ansøgningsportal på www.trafikstyrelsen.dk senest torsdag d. 20. januar 2022 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført hhv. onsdag d. 26. januar 2022 og torsdag d. 27. januar 2022.

Søg stillingen

 

Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet. Vi har ansvar og opgaver på tværs af transportformerne jernbane, luftfart og havne, og vores kerneområder er tilsyn og regulering af transportområderne. Vi har en bred opgaveportefølje, der er placeret mellem det politiske niveau og branchernes virksomheder.

I styrelsen er vi mange forskellige faggrupper og udgør derfor en bred vifte af specialister og generalister. Vi sætter pris på høj faglig kvalitet, vidensdeling og et godt kollegaskab. Vi lægger samtidig vægt på at sikre en arbejdsdag, der giver plads til fritid og familieliv.

Udløber: 20.01.2022