- STANDBY.dk - https://standby.dk -

Fremgang for de danske hoteller

Hotellerne kan være tilfredse med tilstrømningen af turister i juni, som havde pæn fremgang sammenlignet med samme måned i fjor.

Hotellerne kan være tilfredse med tilstrømningen af turister i juni, som havde pæn fremgang sammenlignet med samme måned i fjor.

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af overnatninger på landsplan steg med knap 41.000 i forhold til juni i fjor. Det svarer til en vækst på 3,1%.

Antallet af overnatninger blandt de udenlandske turister havde en vækst på 3,4%, mens danske turisters overnatninger voksede med 2,9%.

”Det er glædeligt, at væksten fortsætter. Det understreger Danmarks attraktionsværdi som turistdestination. Men mulighederne for at skabe vækst og ny beskæftigelse gennem turismen er langt fra udtømte. Nu har forretningsgæsterne fået fuld momsafløftning fra 1. januar 2015, og det vil hjælpe erhvervet. Det er imidlertid afgørende, at vi fortsat ser på, hvordan vi kan styrke turismens konkurrencevilkår og dermed jobskabelse”, siger Horestas formand Jens Zimmer Christensen.

De mange ekstra udenlandske gæster kommer fra lande som Italien, USA, Spanien, Tyskland, Schweiz og Polen. Til gengæld har kineserne tilsyneladende ikke besøgt os helt i samme udstrækning som juni i fjor.