- STANDBY.dk - https://standby.dk -

København fik flere internationale turister i 2012

Hovedstadens turistbrancher forlader et vækstår præget af internationale turister. Antallet af krydstogtbesøg og vundne kongresser blev højere i 2012 end i rekordåret 2011.

Også i år havde København i stigende grad fat i store vækstmarkeder som Kina og Rusland.

For tredje år i træk kan hovedstadens turisme se tilbage på et vækstspring målt i hotelovernatninger. Antallet af hotelovernatninger i 2012 ventes at lande på ca. otte mio. Det er ca. 300.000 flere end sidste år, det hidtil bedste.

Efter to år med over 10 pct. vækst og det samme i første halvår i 2012, ser vækstraterne for årets sidste to kvartaler ud til at tage af i forhold til sidste år, noterer Wonderful Copenhagen. Alligevel estimeres væksten i overnatninger i hovedstadsregionen at lande på ca. fem pct. for 2012, og over 6 pct. for København.

I Danmark er fremgangen i hovedstaden båret af udenlandske overnatninger, som steg ca. ni pct. i årets tre første kvartaler.  Stigningen i antallet af danske hotelovernatninger i hovedstaden i samme periode blev blot på 1,5 pct.

Sverige, Norge og Tyskland er fortsat de største markeder. Til gengæld er nye markeder i vækst. Her skiller Kina og Rusland sig ud med en vækst på 33 og 24 pct. i årets tre første kvartaler. Men også Finland viser vækst på ca. 34 pct. Den skyldes i sær, at SAS’ finske flyselskab Blue1 har flyttet selskabets knudepunkt for international trafik til København.

”Det er glædeligt, at vi har holdt væksten siden 2009, og med det boomende globale turistmarked er der fortsat stort potentiale. Derfor skal vi målrette os mod nye markeder,” siger Lars Bernhard Jørgensen, adm. direktør i Wonderful Copenhagen.

Et af de områder, hvor turismen voksede i år, er krydstogter. Bedømt på anløbne krydstogtskibe og gæster blev 2012 bedste sæson i København og Danmark. I alt 372 gange lagde et krydstogtskib til kaj i København med passagerantal på ca. 840.000.

Med passagerers og besætningsmedlemmers forbrug i byen, og rederiernes forbrug og omkostninger i havnen, estimeres krydstogtbranchen at ramme en turismeøkonomisk omsætning på 1,4 mia. kr. i 2012.

Den turismeøkonomiske omsætning for internationale kongresser, WoCo har vundet til afholdelse i hovedstaden i samarbejde med partnere i Meetingplace og VisitDenmark, lander også på den gode side af en mia. kr. i 2012.

I år har WoCo vundet 56 internationale kongresser i København, mod 50 sidste år, det hidtil højeste antal.

De 56 kongresser repræsenterer over 383.000 room-nights. Med et estimeret døgnforbrug på 3.100 kr. repræsenterer de 383.000 overnatninger en turismeøkonomisk omsætning på næsten 1,2 mia. kr.

En anden væsentlig faktor for Københavns gode takter er en stigningen af nye flyruter. Bl.a. steg væksten i kinesiske overnatninger efter åbningen af SAS’ direkte rute til Shanghai i marts.