- STANDBY.dk - https://standby.dk -

Lufthavn slipper for uønsket fugl

LUFTFART: På den kunstige ø Peberholm ved Øresundsbron er Københavns Lufthavn sluppet af med skarverne. Fuglene blev set som en trussel mod flysikkerheden.

Øresundsbron set fra Peberholm. Foto: Peter Brinch.

LUFTFART: På den kunstige ø Peberholm ved Øresundsbron er Københavns Lufthavn sluppet af med skarverne. Fuglene blev set som en trussel mod flysikkerheden.

Skarvkolonien på Peberholm ser ud til at have forladt den kunstige ø, muligvis på grund af Naturstyrelsens indsats for at holde antallet nede. Den indsats har stået på siden 2014 i samarbejde med Københavns Lufthavn, primært af hensyn til flysikkerheden.

Til gengæld glæder Hans Ohrt, miljøkonsulent hos Øresundsbro Konsortiet, sig over, at for første gang yngler præstekraver og sorthovede måger på Peberholm.

På Peberholm har planter og fugle fået lov til at etablere sig stort set uden påvirkning fra mennesker.