- STANDBY.dk - https://standby.dk -

Ny regering håber på 60.000 nye jobs i dansk turisme

Kirsten Munch, Horesta.

TURISME: Frem mod 2025 håber den nye danske regering, at der kan skabes mindst 55.000 nye jobs i dansk turisme. ”Vi vil prøve, men så skal der flere bevillinger til f.eks. VisitDenmark,” siger Horesta.

Dansk turisme får central rolle, når der skal skabes beskæftigelse til flere de kommende år. Ifølge det nye regeringsgrundlag er det meget optimistiske mål at skabe 55.000-60.000 nye arbejdspladser i bl.a. turisterhvervet frem mod 2025.

Det svarer stort set til, hvad Venstre-regeringen lagde op til at skabe af nye arbejdspladser alene i turisterhvervet i samme periode, da den fremlagde sin turismestrategi for bare to måneder siden, noterer Horesta.

Venstre-regeringen satte sig som mål, at omsætningen i turisterhvervet skal stige med 45 milliarder kr. frem mod 2025. Efter VisitDenmarks omregningsfaktor svarer det til 55.000 nye job.

”Selvfølgelig kan der skabes mange tusinde nye jobs i dansk turisme. Men det kræver, at vi får de rigtige vilkår at konkurrere på,” siger Kirsten Munch, politisk direktør i Horesta.

Hotel- og restauranterhvervet har ifølge Horesta været den største jobskaber siden finanskrisen med 15.000 nye arbejdspladser.

”Forudsætningen for, at vi også i de kommende år kan gå forrest, er, at den nye regering viser reel vilje til at skabe bedre rammevilkår for vores erhverv. Ikke vilkår, som favoriserer vores erhverv. Blot vilkår, så vi ligestilles med konkurrenterne i nabolandene og i resten af dansk erhvervsliv,” siger Kirsten Munch.

Hun nævner energiafgifterne i hotel- og restauranterhvervet samt momsafløftningen på restauranterne som to oplagte steder at sætte ind fra start.

”Desuden er der brug for at skrue op for ambitionerne, når det gælder markedsføring af Danmark. I de seneste mange år er bevillingen fra staten til VisitDenmark gået ned med mange millioner, senest 14 mio. kr. mindre i den nye finanslov. Det skal vi have vendt og satse mere på at komme med på turisternes verdenskort,” siger Kirsten Munch.