- STANDBY.dk - https://standby.dk -

Rejsejournalister vurderer fremtiden

Det er udfordringer for danske freelance rejsejournalister – der bliver færre print-medier og de resterende har ofte færre penge til at købe artikler.

For at se disse og andre problemer i øjnene indbyder foreningen Danske Rejsejournalister til gratis seminar 1. november. Det sker i Christianshavns Beboerhus i København.

Udgangspunktet for rejsejournalisternes seminar er den situation, mange rejsejournalister befinder sig i, hvor selv om stadig flere forbrugere rejser mere og mere, så er medierne pressede og mange har færre midler til at købe rejseartikler.

Der bliver for eksempel færre printmedier, færre fastansatte rejsejournalister i det danske medielandskab, færre penge til at købe freelance-artikler for – og samtidig flere freelancere om buddet med at få afsat rejseartikler.

Samtidig vokser nye medier frem – der bliver løbende flere online portaler, blogs og Instagram-sider. Der er nye måder at lave rejsejournalistik på, men virker den svær – eller endda poppet/useriøs for mange mere klassiske rejsejournalister, hedder det i indbydelsen, der også er sendt til medlemmerne af Danske Flyvejournalisters Klub.

Klassisk rejsejournalistik på nye platforme

Det primære formål med seminaret er at kaste lys på den nye svære situation og se på, hvordan man kan transformere den klassiske rejsejournalistik til nye platforme.

På seminaret vil kolleger, som har udviklet nye eller supplerende måder at være rejsejournalist på, præsentere overvejelser, herunder succeser og faldgruber. Ikke at det er nemt, men der er innovation at spore, og det kan man lade sig inspirere af, lyder det fra Danske Rejsejournalister.

Seminaret har et branchepanel, der har skabt innovation i faget. Flere af dem vil holde oplæg.

Seminaret har også debat om udfordringer og muligheder – her er formand for Danske Rejsejournalister, Anne-Vibeke Isaksen, ordstyrer.

Der bliver indlæg fra et panel bestående af Tina Krongaard, rejseredaktør på Politiken, Karen Østerby, pressechef for Icelandair i Danmark, Karen Seneca, medejer af hjemmesiden Rejseblokken.dk og Vagn Molnit, initiativtager til hjemmesiden Ferieblogger.dk

Tilmelding til seminaret er senest den 25. oktober.