- STANDBY.dk - https://standby.dk -

Rekordår for svenske lufthavne

Antallet af flypassagerer steg i 2015 med 5,4% og for syv af Swedavias lufthavne opnåedes nye passagerrekorder.

Antallet af flypassagerer steg i 2015 med 5,4% og for syv af Swedavias lufthavne opnåedes nye passagerrekorder.

Væksten skete især på udenrigsrejser og nettoomsætningen voksede til 5.416 millioner svenske kroner – 4.267 millioner danske – og årets resultat steg til 1.410 millioner svenske kroner fra 926 millioner året før.

Antallet af passagerer steg med 5,4%. Antallet af udenrigspassagerer steg med 24,3 millioner og antallet af indenrigs med 13,3 millioner.

”Ud over den stærke passagervækst fik vi i årets løb en miljøgodkendelse af Stockholm Arlanda Airport, som muliggør en langsigtet udvikling af lufthavnen”, siger Karl Wistrand, koncernchef for Swedavia.