- STANDBY.dk - https://standby.dk -

Serviceambassadører viser nye standarder

18. september er der præsentation af nye serviceambassadører til den danske rejsebranche. De trænes af firmaet Help@Head. På dagen er der atter paneldebat.

18. september er der præsentation af nye serviceambassadører til den danske rejsebranche. De trænes af firmaet Help@Head. På dagen er der atter paneldebat.

Serviceambassadørerne trænes i samarbejde med Copenhagen Business Academy og Københavns Kommunes Jobcenter – et eksempel på, hvordan der skabes konstruktive resultater mellem private og offentlige aktører, oplyser Help@Head.

Ved seneste workshop hos Help@Head efterlyste adm. direktør i Horesta, Katia Østergaard, en servicerevolution.

Debatten fortsætter 18. september, hvor de næste to hold service ambassadører præsenteres. De har gennemgået seks ugers kursus i service.

På åbent hus arrangementet får virksomhederne præsenteret uddannelsen samt de nye Service Ambassadører, som de får en mulighed for at møde – og aftale kommende ansættelse med. Det kan være i form af hel- eller deltidsansættelse, job med løntilskud, projektansættelse eller praktikplads.

”God service fra veluddannede medarbejdere er et meget vigtigt konkurrenceparameter for danske hoteller, turismevirksomheder og øvrige serviceerhverv. Og de nye Service Ambassadører har bl.a. haft fag som gæste- og kundeservice, salg & revenue management, interkulturel forståelse, samt klagebehandling og personlig kommunikation, siger direktør for Help@Head, Hennings Glarvig.