- STANDBY.dk - https://standby.dk -

Turist-tavler langs motorvejene

Vejdirektoratet har lanceret et forsøg med turistoplysningstavler langs Sydmotorvejen på Sjælland og ved Den Fynske Motorvej.

Skiltene bliver stillet op før frakørsler til turistattraktioner. De skal gøre trafikanterne opmærksomme på seværdigheder tæt på motorvejene. I den kommende tid bliver der sat skilte op ved 11 attraktioner på Sjælland og Fyn. Det første henviser til Nyborg Slot og anbringes før frakørsel 45 ved Nyborg Ø. 

Det første skilt på Sjælland henviser til Vordingborg Slotsruin og placeres før frakørsel 41 på Sydmotorvejen.

I april opsættes skilte til Stevns Klint, Møns Klint, Middelaldercentret, Knuthenborg, Nakskov Fjord og Bon Bon Land på Sydmotorvejen samt til Ladbyskibet, H.C. Andersens Hus og Odense Zoo på Den Fynske Motorvej.

 

Forsøget med skiltene løber over to år, hvor effekten undersøges nærmere. Blandt andet om trafikanterne får øje på dem, og om det påvirker valg af turistmål, lige som eventuelle konsekvenser for trafiksikkerheden skal belyses.

Skrevet af Flemming Juul