- STANDBY.dk - https://standby.dk -

Milliardinvestering i Københavns Metro

Der er lyse udsigter for Metroen i København, men der er ikke plads til flere passagerer, så der skal investeres milliarder.

Ifølge Metroselskabets analyser vil passagervæksten fortsætte samtidig med, at metrosystemet udvides. For at leve op til det ekstra pres, har Metroselskabets bestyrelse godkendt en plan til to milliarder kroner, skriver tv2.dk

Investeringen skal skaffe plads til endnu flere passagerer i de allerede eksisterende metrolinjer M1 og M2. Metroselskabet forventer, at antallet af daglige rejser på de eksisterende linjer vil stige med næsten 50 procent i løbet af de kommende 20 år.

M1 og M2 har 61 millioner rejser om året, men i fremtiden vil der være behov for plads til 89 millioner rejser. Det stiller øgede pladskrav, og det er her, at Metroselskabet vil investere milliarderne.

Bedre indretning og flere tog
Siden Metroen åbnede i 2002 har togene, som fragter hundredtusinder hver dag ikke ændret sig, men på grund af væksten skal der nyt til for at kunne rumme så mange passagerer. Derfor skal togene indrettes anderledes med plads til flere passagerer.

Det skal blandt også gøres lettere at stå af og på togene i myldretiden, ligesom metro-passagernes ‘flow’ på stationerne skal forbedres, så folk bliver mere spredt.

I fremtidens myldretider skal der kun være halvandet minut mellem hver afgang på strækningen Vanløse-Christianshavn frem for de to minutter, der gælder i dag. Desuden skal der skæres et helt minut væk imellem afgangene på Christianshavn-Vestamager og Christianshavn-Lufthavnen.

Ændringerne kræver indkøb af otte nye tog, så der i fremtiden kan køre 36 tog i myldretiden mod de 30, der kører i dag.

Relaterede artikler:

Stadig flere med Metroen til lufthavnen

Metroen er proppet i myldretiden

Uventet mange metropassagerer gav millionoverskud