- STANDBY.dk - https://standby.dk -

DSB skifter farver på IC3-tog

Som led i indfasning af DSB’s nye designlinje overvejer statsbanerne ommaling af alle sine IC3-tog, den mest udbredt togtype blandt DSB’s fjern- og regionaltog.

Mens IC3-togene hidtil har haft en lys bemaling skifter DSB nu farve så togene fremover bliver røde på vognenes nederste del. Det første togsæt ommales i denne tid hos DSB i Aarhus og kommer i drift senere i år – DSB understreger, at det endnu ikke er endelig afgjort, om alle dets 96 IC3-togsæt skal ommales.

DSB’s kommunikationsdirektør, Lars Kaspersen, bekræfter standby.dks oplysninger og siger: ”vi er begyndt at omlakere det første IC3-togsæt som del i en mulig større proces. Togene skal eventuelt ommales løbende i forbindelse med de alligevel skal ind til planlagte eftersyn.”

DSB har 96 IC3-togsæt, et togsæt består af tre sammenkoblede vogne. IC3 udgør grundstammen af DSB’s fjerntog. ”Med jævne mellemrum friskes vores tog op så vores produkt præsenterer sig ordentligt for kunderne, malerarbejdet sker i forbindelse med planlagt vedligehold af togene og den nye røde farver kommer i forbindelse med at DSB har præsenteret sin nye designfarve og sit nye logo,” siger kommunikationsdirektør Lars Kaspersen.

Alene sidste år kørte DSB’s IC3-tog cirka 31 millioner kilometer. Togtypen er DSB’s arbejdshest i fjerntogstrafikken – jernbanens svar på luftfartens Boeing 737 eller Airbus A320-familien.

IC3 er DSB’s mest driftsstabile togtype og en togtype DSB’s undersøgelser viser, at kunderne er meget glade for. IC3-togene er bygget hos Scandia i Randers – ikke kun til DSB, men også til togselskaber i Sverige og Israel. 92 af DSB’s 96 IC3-togsæt er fra den oprindelige leverance fra Scania, mens yderligere fire er købt brugt i Sverige.

76 millioner passagerer i DSB’s fjerntog
Sidste år havde DSB’s fjern- og regionaltog, som primært er IC3-tog, 75,9 millioner rejsende, en stigning på en halv million passagerer i forhold til 2016.

Passagervæksten på fjern- og regionaltog var fra 2016 til 2017 mindre end forventet, skriver DSB i sin årsrapport fra 2017. Det skyldes en skærpet konkurrencesituation på rejser over Storebælt, den har givet færre passagerer end forventet fordi navnlig biltrafikken voksede. Og den besluttede nedsættelse af broafgiften for biler over Storebælt vil skærpe konkurrencen yderligere, forudser DSB.

Men i forbindelse med den politiske aftale om Erhvervs- og Vækstinitiativer fra november sidste år blev det aftalt, at DSB får mulighed for at udvikle og lancere mere enkle og kommercielt attraktive billetprodukter. Som følge heraf forberedes en større forenkling af produktudbuddet, står der blandt andet i DSB’s årsrapport.

Relaterede artikler:

Nyt togforlig giver ikke timedrift

Færre tog på Sjælland

Trecifret millionoverskud for DSB