DSB S-tog. 4. generations S-tog ved Sorgenfri. Foto: René Strandbygaard.

Trecifret millionoverskud for DSB

DSB havde i 2017 et resultat før skat på 274 millioner kroner og udbetaler udbytte på 106 millioner.

Hvis man korrigerer regnskabet for 2017 vedrørende poster af engangskarakter er resultatet i stedet for de 274 millioner kroner på 548 millioner, hvilket er en stigning på 167 millioner kroner i forhold til 2016

DSB’s punktlighed for Fjern- & Regionaltog er forbedret. Operatørpunktligheden – den del, som DSB er ansvarlig for – opfylder DSB’s kontraktkrav med staten. Kundepunktligheden – som yderligere omfatter forsinkelser fra blandt andet infrastrukturforhold –  lever ikke op til kontraktkravet. Også for S-tog opfylder DSB kravet til operatørpunktligheden, mens kundepunktligheden ikke lever op til kontraktkravet.

Færre solgte rejser
Antallet af solgte rejser er to procent lavere i 2017 end i 2016. Dette skyldes hovedsageligt nedgang i antallet af rejser med S-tog på grund af store infrastrukturarbejder. Hertil kommer, at DSB ikke længere kører regionaltogstrafikken i Nordjylland og på Grenaa-banen

”DSB er takket være en dedikeret indsats fra medarbejderne kommet godt igennem et år med mange udfordringer. Vi kan glæde os over, at operatørpunktligheden – trods en aldrende togflåde – igen lever op til målsætningerne i trafikkontrakten”, siger Flemming Jensen, administrerende direktør for DSB.

Resultat før skat på 274 millioner kroner er påvirket af aftalen med staten om risikoafkøb af en del af den fremtidige pensionsbetaling for DBS’s tjenestemænd. Endvidere er det påvirket af fratrædelsesomkostninger i forbindelse med reduktionen af cirka 100 administrative stillinger.

Bedre end 2016
I forhold til 2016 er Resultat før skat forbedret med 2.467 millioner kroner, hvilket hovedsageligt skyldes, at 2016 var belastet af nedskrivninger på 2.731 millioner vedrørende IC4- og IC2-togsættene.

Resultatet før skat korrigeret for poster af engangskarakter er forbedret med 167 mio. kr. Det korrigerede resultat er præget af en stagnation i passageromsætningen, lavere driftsomkostninger og især faldende finansielle omkostninger og afskrivninger.

Rentebærende gæld, netto er nedbragt med 1.232 millioner kroner i forhold til 2016 og udgjorde 4.802 millioner pr. 31. december 2017. Gælden er dermed reduceret med mere end syv milliarder kroner siden 2012.

Gamle tog giver problemer
DSB’s aldrende togflåde øger risikoen for tekniske fejl, som kan påvirke punktligheden. Det er aktuelt for problemerne med de over 30 år gamle ME-lokomotiver og beslutningen om at tage dem ud af drift.

Det fælles mål for DSB og Banedanmark for kundepunktlighed er forbedret i forhold til sidste år, men er stadig udfordret og ligger med 79,4 procent under Trafikkontraktens mål på 82,4 procent. En slidt jernbaneinfrastruktur og omfattende arbejder med at forny spor og signaler er de væsentligste årsager til, at målet ikke er nået.

Kundepunktligheden for S-tog udgør 91,8 procent, hvilket er under det fastsatte mål på 92,3 procent. De mange sporarbejder, især på City-strækningen mellem Valby og Svanemøllen hen over sommeren, har påvirket punktligheden for S-tog. Hertil kommer, at det nye signalsystem på strækningen mellem Hillerød og Jægersborg fortsat giver udfordringer.

Fjern- & Regionaltog har haft 75,9 millioner rejser i 2017, hvilket er 0,5 millioner flere end i 2016. Kunderne er glade for Orange-konceptet med salg af billige billetter på afgange med ledig kapacitet uden for myldretiderne. I 2017 blev solgt 1,3 millioner Orange-billetter til Øst/Vest-rejser, hvilket svarer til en stigning på 44 procent.

S-tog havde 112,3 millioner rejser, hvilket var 4,0 millioner færre end 2016 – svarende til en nedgang på tre procent. Den negative udvikling skal blandt andet henføres til de omfattende sporarbejder på City-strækningen.

Relaterede artikler:

DSB nedlægger 100 stillinger i administrationen

DSB øger overskuddet

Milliontyveri fra DSBs billetautomater