FL Group storaktionær i American Airlines


Den tidligere ejer af Sterling, Icelandair og Iceland Express, FL Group, har købt på i moderselskabet for American Airlines, så selskabet nu kontrollerer 8,63 % af aktiekapitalen.

Opkøbene har fundet sted gennem det meste af sidste år, men især i december, hvor ejerandelen er øget fra seks pct. til det nuværende niveau.

FL Group ejer også 22,4 % af Finnairs aktiekapital. Hovedaktionæren i virksomheden, Hannes Smarasson, har ved gentagne lejligheder betonet, at man udelukkende ser investeringerne i luftfart som strtegiske pengeanbringelser, og ikke har noget ønske om at involvere sig i driften af flyselskaberne.

Skrevet af