Er aftaler mellem virksomheder og luftfart blevet overflødige?

Ole Mortensen, direktør, AMM Consulting.

DEBAT: De seneste årtier er flyprisen faldet drastisk og udgør i dag kun en lille del af de samlede direkte og indirekte omkostninger til virksomhedernes rejser. Samtidig er de rejsendes sikkerhed og velvære blevet en mere central del af virksomhedernes CSR-politik.

Af Ole Mortensen, direktør, AMM Consulting
Jeg tror, at de personlige bonusprogrammer betyder mere for valg af luftfartsselskab end indgåede aftaler.

Mange luftfartsselskaber har allerede flere såkaldte bløde elementer i deres tilbud med tilkøb af fordele og services, men både dem og deres kunder bør begge arbejde på at skabe aftaler, der opfattes som gode for begge parter.

Det vil medføre at flyprisen bliver ‘dyrere’, men vil indeholde flere af de tilkøb, der i dag opkræves særskilt og andre tilkøb, der bliver tilbudt ‘gratis’. Jeg tror den rejsende bliver centrum for forhandlingerne og at fremtidige aftaler vil indeholde ting som:

Rejser på økonomiklasse
Online pre-seating i forbindelse med bestilling eller garanteret gang eller vinduesplads.

Adgang til Fast-Track gennem sikkerhedskontrol i lufthavnene.

Lounge adgang eller i hvert fald gratis Wi-Fi i lufthavnene.

Garanteret plads i kabinen til en ‘rullemarie’ med fast størrelse.

Bagage aftales alt efter behov. Montører skal måske have ekstra bagage, mens andre bare har en lille taske.

Antal af ændringer før, under og efter afgøres af pris forhandlingerne.

Mulig kreditering eller genbrug.

En garanti for minimum forbrug, der gør aftalen god for begge parter.

Rejser på business eller economy premium
Her vil der stadig blive forhandlet rabat på priserne. De fleste luftfartsselskaber har rabatterede priser på et mindre antal pladser på de fleste afgange. Det nytter ikke at få en stor rabat, hvis der ikke er plads.

Nogle af de samme elementer som ændringer, kreditering eller genbrug bør stadig være en del af pakken.

Kombination af business og økonomiklasse vil måske være på tegnebrættet.

Vigtigt med rejsepolitik, der bunder i firmaets værdier
Det drastiske fald af flyprisen siden dereguleringen og øget konkurrence vil betyde, at de fremtidige aftaler kan opfattes som noget dyrere, men lønandelen og spildtiden vil stadig være den væsentligste omkostning for virksomhederne. For de fleste virksomheder går hovedparten af rejserne til Norden og Europa. Med globaliseringen vil en større part af rejserne have en rejsetid på mere end otte timer.

Det er derfor vigtigt, at der udarbejdes en rejsepolitik, som bunder i værdierne og de forventninger, der er til værdiskabelsen af rejsen.

For at opnå de rigtige betingelser er de rejsendes opbakning eller ledelsens mandat vigtig. Det kan ikke nytte noget at indgå en aftale med et luftfartsselskab når de rejsende ikke bruger den. Så er det en engangsforetagelse og næste aftale sjældent så god.

Et andet vigtigt element er bonusprogrammer, der retter sig mod den enkelte rejsende. Det bør klart fremgå af en rejsepolitik, at disse programmer INGEN indflydelse må få på valg af leverandør hvis der findes en aftale.

Hvad skal virksomhederne og de rejseansvarlige gøre?

Samarbejde med de rejsende om at finde de rigtige samarbejdspartnere.

Sikre at rejsepolitik og firma værdier samt mål afspejler sig i hinanden.

Gennem korte undersøgelser efter hver rejse sikre sig viden om rejsens forløb og leverandørernes kvalitet.

I aftalen sikre sig klare mål og betingelser”.