Danmark stopper undersøgelse af bookingmaskiner

Jakob Scharff, Dansk Erhverv.

Jakob Scharff, Dansk Erhverv.

HOTELLER: Horesta og Dansk Erhverv undrer sig begge over, at Konkurrencestyrelsen dropper den lovede undersøgelse af hotel-bookingportalerne efter de to største OTA-operatører på det danske marked ændrer kontraktvilkår. ”De danske konkurrencemyndigheder kører på frihjul,” siger Dansk Erhverv.

”Det overrasker os meget, vi er helt uforstående,” siger Horestas adm. direktør, Katia Knipschildt Østergaard.

Før sommerferien meddelte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at man ville undersøge konkurrencesituationen på området. Det skete efter længere tids pres fra bl.a. Horesta.

Men nu har styrelsen trukket sit tilsagn tilbage. Forklaringen er angiveligt, at de to store operatører på det danske marked, Expedia-ejede Hotels.com samt Booking.com, frivilligt har ændret vilkårene i deres kontrakter med hotellerne.

Sagen handler om bindende prisklausuler mellem hotelbranchen og bookingportalerne, de såkaldte OTA’er.

I kontrakterne mellem bookingportalerne og hotellerne pålægges hotellerne at tage samme pris for deres værelser som de sælges til på den pågældende portal. Dermed sættes den frie konkurrence ud af spil, mener Horesta.

Nu har Hotels.com og Booking.com ændret kontrakterne for at imødekomme kritikken, men uden det efter Horestas opfattelse sætter konkurrencen fri: ”Hotellerne er fortsat bundet af de samme prisklausuler, som hindrer dem i at tilbyde lavere priser på egen hjemmeside”, siger Katia K. Østergaard. Hun opfordrer forbrugerne til at booke via hotellernes hjemmesider.

I Tyskland og Frankrig har domstolene kendt prisklausulerne ulovlige. Det franske parlament har ved lov forbudt indgåelse af de omstridte prisklausuler, understreger Horesta, som har henvendt sig til flere partiers erhvervsordførere på Christiansborg for at få dem til at se på sagen.

”Vi arbejder med vores søsterorganisationer i den europæiske hotelorganisation, HOTREC, om dette. Vi har bl.a. bragt sagen op for EU-kommissionen, da denne sag skal løses på europæisk plan, så vi sikrer ens retstilstande på området, siger Katia K. Østergaard.

Beslutningen vækker ligeledes forundring hos Dansk Erhverv, der de seneste to år har presset på for en undersøgelse af forholdene, og at styrelsen tidligere har lovet, at det vil ske.

”Det er kritisabelt, at de danske konkurrencemyndigheder ikke vil undersøge konkurrenceforholdene for bookingportalerne. Vi har brug for selvstændig dansk vurdering af, om bookingportalernes sætter den frie konkurrence ud af kraft,” siger konstitueret markedsdirektør i Dansk Erhverv, Jakob Scharff.

I en lang række EU-lande, herunder Tyskland og Sverige, har konkurrencemyndighederne undersøgt og været i dialog med bookingportalerne. Blandt de lande, der er længst fremme, er der to spor: I det tyske underkender domstolene bookingportalernes brug af prisklausuler, og i det svensk/fransk/italienske spor har konkurrencemyndighederne indgået kompromis med portalerne, oplyser Dansk Erhverv.

”De danske konkurrencemyndigheder kører på frihjul i denne sag. Vi forstår ikke, hvorfor de ikke også forholder sig til den tyske afgørelse. Vi henvendte os til de danske konkurrencemyndigheder i august 2013, og næsten to år senere får vi så at vide, at de ikke agter at undersøge bookingportalerne i Danmark,” siger Jakob Scharff og fortsætter:

”Dansk Erhverv har haft meget klar forventning om, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som bebudet ville påbegynde en dansk undersøgelse af bookingportalernes konkurrenceforhold. Sagen har stor betydning for indtjeningen og dermed konkurrencesituationen for de danske hoteller, og samtidig er det vigtigt at få afklaret, om der er fri konkurrence.”