Den Gamle By får flere penge

Blandt hovedformålene med den ekstra bevilling er gennemførelse af Den gamle Bys projekt ’Den moderne By’, hvor det er hensigten at vise et bykvarter under industialiseringen. Projektet har ligget klar siden 2002, og nu kommer der endelig penge på kontoen, så man kan komme i gang med gennemførelsen, skriver jp.dk.

 

Det betyder, at det århusianske museum får knap 20% af de 75 millioner kroner, som regeringen ekstraordinært satser på kulturen de kommende fire år.

 

Ud over pengene til Den gamle By-projektet er der afsat 30 millioner til at styrke dansk design, 30 millioner ekstra til Kunstrådet og Statens Kunstfond til litteratur og et øremærket beløb på 2,7 millioner, der skal bruges til digitalisering af Grundtvigs forfatterskab.

Skrevet af Flemming Juul