EU-Domstol: tekniske problemer på fly ingen undskyldning

EU-Domstolen har i en ny dom ændret betingelserne for, hvornår flyselskaberne har kunnet afvise at betale erstatning til passagerer, hvis flyafgange bliver aflyst. Hidtil har mange selskaber brugt betegnelsen ”tekniske problemer” og derefter henvist til, at passagererne så ikke var erstatningsberettigede.

 

Ifølge reglerne kan flyselskaberne nægte at betale erstatning, hvos en aflysning skyldes ”ekstraordinære omstændigheder”, og selskaberne har så regnet tekniske problemer til denne kategori. Men det argument holder ikke, vurderer EU-Domstolen.

 

”Tekniske problemer som opdages ved et check af flyet, eller som beror på brister i den løbende vedligeholdelse, kan ikke anses for at udgøre en ekstraordinær omstændighed” hedder det i en pressemeddelelse, hvor EU-Domstolen offentliggør afgørelsen.

 

Til gengæld afviser domstolen ikke fuldstændig, at tekniske problemer i visse sammenhænge kan betegnes som ”ekstraordinære”. Hvis der eksempelvis er tale om en konstateret fabrikationsfejl på et fly, og denne påvirker flysikkerheden, eller hvis et fly bliver beskadiget på grund af sabotage eller terror, vil der – ifølge EU-Domstolen – være tale om ekstraordinære omstændigheder.

Skrevet af Christian Peschardt