Horesta: Airbnb vil ikke samarbejde

Kirsten Munch, Horesta.

HOTELLER: Det overrasker ikke Horesta, at Airbnb afviste den danske regerings tilbud om at indberette indtægter til Skat. Dansk Erhverv siger, at der er behov for at myndighederne kræver, at Airbnb betaler skat.

Regeringens forslag gik på at give udlejere via Airbnb skatterabat, hvis Airbnb indgik aftale om indberetning. Målet var at mindske risikoen for sort økonomi.

”Det er ikke overraskende, at Airbnb takker nej. Når vi ser rundt om i Europa, er der ikke fortilfælde for, at Airbnb har taget imod en fremstrakt hånd om samarbejde. Airbnb begynder først et samarbejde, når der stilles krav,” siger Horestas politiske direktør, Kirsten Munch, og tilføjer: ”Det handler om at sikre lige vilkår. Privatudlejningen er eksploderet. Vi vil gerne konkurrere på pris, men det kræver, at vi får samme vilkår, når det gælder skat og andre afgifter.”

Fra Dansk Erhverv lyder det: ”Hvis Airbnb ikke vil indberette frivilligt, må myndighederne se på overførslerne fra Airbnb til brugerne, så der er sikkerhed for, at de betaler skat.”

”Vi er enige i regeringens ambitioner om at favne deleøkonomien. Men det skal ske under ordnede forhold. Der skal f.eks. være styr på skattedelen, så deleøkonomien ikke blot er en konkurrenceforvridende sektor. Hvis de deleøkonomiske tjenester ikke vil spille bold med myndighederne, må skatteministeren gå anden vej. Skat må se på overførsler fra Airbnb til de danske brugere og den vej rundt finde ud af, om der skal betales skat på udlejning,” siger Jacob Ravn, skattepolitisk chef i Dansk Erhverv.