Ingen konkurrence for online-booking af hotelværelser

Susanne Nordenbæk.

HOTELLER: Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv af online booking af hotelværelser sætter spørgsmålstegn ved konkurrencen. Dansk Erhverv kalder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse af området ”en tvivlsom stikprøve.”

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggjorde i juli sidste år stikprøveundersøgelse af de største bookingportaler (OTA’er) på det danske marked. På baggrund af sin undersøgelse vurderede styrelsen, at bookingmaskinernes afskaffelse af de brede prisklausuler havde ført til øget konkurrence, når hotelværelser bestilles online.

Det svinger fra hotel til hotel, men ca. 25 pct. af hotelreservationerne kommer fra bookingmaskinerne.

Dansk Erhverv mener, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse var mangelfuld og har derfor foretaget sin egen, langt mere omfattende undersøgelse på området, oplyser Dansk Erhverv.

Den viser, at der på online hotelmarkedet er meget små prisforskelle, hvorfor der kan stilles spørgsmålstegn ved, om der er væsentlig konkurrence.

”Vores analyse viser, at der stik imod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens konklusion ikke er kommet nævneværdig konkurrence for online booking af hotelværelser,” siger Susanne Nordenbæk, chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv.

Hun mener, at Dansk Erhvervs nye undersøgelser bør give stof til eftertanke hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

”Dansk Erhverv efterlyser politisk debat om konkurrencesituationen for online booking af hotelværelser,” siger Susanne Nordenbæk og tilføjer: ”Vi forstår ikke, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke for alvor er gået ind i sagen for at undersøge, om der reelt eksisterer konkurrence til gavn for forbrugerne. Styrelsen er hoppet over, hvor gærdet er lavest, ved at holde sig til brede prisklausuler og afvise betydningen af de snævre prisklausuler, som i Dansk Erhvervs optik begrænser konkurrencen.”

Og tilmed, siger Susanne Nordenbæk, har styrelsen på baggrund af en tvivlsom stikprøve konkluderet, at konkurrencen i markedet for online hotelværelser er steget som følge af afskaffelsen af de brede prisklausuler.