Ingen midler til bedre turisme-rammer

Venstres turismeordfører, Hans Christian Thoning, erkender, at rammebetingelserne ikke er tilstrækkelige, men gør opmærksom på de stramme udsigter for de offentlige budgetter, skriver business.dk.

Både han og socialdemokraternes erhvervsordfører Orla Hav er dybt bekymrede over tabet af markedsandele til nabolandene nu ti år i træk, men heller ikke Socialdemokraterne er villige til at spytte i kassen, men ønsker en handlingsplan og en analyse af, hvilke initiativer, der bedst vil kunne svare sig.

Her nævner han for eksempel visumproblematikken, som gør det meget svært for Danmark at få andel i de tusinder af kinesere, indere og russere, der rejser til Europa i disse år. Heller ingen af de to folketingspolitikere vil give tilsagn om ændringer af momsreglerne, selv om en ministeriel rapport netop har understreget, at de danske momsregler virker konkurrenceforvridende for danske hoteller og restauranter i forhold til nabolandene.

Skrevet af Flemming Juul