Kampagne for ’Det blå Kort’

Det europæiske sygesikringskort er gratis og gør det lettere for indbyggerne i EU, samt Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz at få lægehjælp under midlertidigt ophold i et andet land. Siden det europæiske sygesikringskort blev indført i 2004, er der udstedt 173 millioner kort.

 

Det europæiske sygesikringskort er gratis. Man skal blot indsende en ansøgning. Takket være kortets ensartede udseende er alle leverandører af sundhedsydelser klar over, at indehaveren er dækket af en lovpligtig sygesikringsordning i hjemlandet, og at patienten har ret til samme behandling som lokale patienter.

 

Kortet rummer ingen helbredsoplysninger eller personlige data ud over indehaverens navn, fødselsdato og personnummer. Takket være det europæiske sygesikringskort vil indehaveren have adgang til nødvendige sundhedsydelser på samme vilkår som indbyggerne i det pågældende land. Hvis disse indbyggere får gratis sundhedsydelser, får indehaveren af det europæiske sygesikringskort dem også gratis. Hvis kontante udgifter til sundhedsydelser efterfølgende normalt refunderes, kan kortindehaveren også få sine refunderet.

 

Siden 2004 har over 30% af indbyggerne i EU søgt om og fået et kort fra de lokale sundhedsmyndigheder. Flere informationer på http://ehic.europa.eu

Skrevet af Flemming Juul