Kroatien klar til at blive EU-land

Den 1. juli bliver Kroatien EU-land nr. 28. Alt er tilfredsstillende for Kroatien, siger EU-Kommissionen i sin sidste fremskridtsrapport inden den formelle optagelse.

”Kroatien har arbejdet hårdt og holdt reformtempoet – landet er nu klar til at indtage sin plads i EU som planlagt, og vi ser frem til at afslutte ratificeringen af tiltrædelsestraktaten og byde Kroatien velkommen i EU 1. juli, skriver udvidelseskommissær Stefan Füle i pressemeddelelse.

Af nye fremskridtsrapport fremgår det, at Kroatien har gjort sit hjemmearbejde og har rettet ind efter EU-Kommissionens henstillinger for at være på linje med EU’s regler for konkurrencepolitik, juridiske og grundlæggende rettigheder samt frihed og sikkerhed.

Tidligere i år bilagde Kroatien og EU-landet Slovenien en gammel politisk-økonomisk strid, der ulmede som mulig forhindring for en glat afslutning af Kroatiens vej mod EU, skriver epn.dk

Europaminister Nicolai Wammen siger: ”Det er vigtigt, at reformprocessen i Kroatien fortsætter, som rapporten også viser. Det understregede jeg over for den kroatiske regering, da jeg besøgte Zagreb i februar.”

Danmark forventes at ratificere traktaten vedrørende Kroatiens tiltrædelse af EU i begyndelsen af maj.