Den nye bestyrelse for DACI består fra venstre af Thomas Høy, direktør for DMC Denmark, formand Hanne Mikkelsen fra Nordic Tours og Peder Andersen, direktør for DIS Congress Service. Foto: Dansk Erhverv.

Ny formand for den danske incomingbranche

På en ekstraordinær generalforsamling har de 12 medlemmer af DACI skiftet formand. Den nye er direktør Hanne Mikkelsen fra Nordic Tours, der har været meget aktiv gennem coronakrisen.

På en ekstraordinær generalforsamling blev Hanne Mikkelsen, ejer af og administrerende direktør for Nordic Tours fra Aarhus, valgt til ny formand for incomingforeningen DACI. Hun afløste Bent Hadler, ejerdirektør for Hadler DMC Scandinavia, der havde ønsket at trække sig fra formandskabet. Hadler DMC Scandinavia er stadig medlem af DACI.

DACI, en forkortelse for Danish Association of Conference- and Incoming agencies, har sekretariat hos Dansk Erhverv.

På generalforsamlingen var to af bestyrelsesposterne på valg. Thomas Høy, direktør for DMC Denmark, og Hanne Mikkelsen, Nordic Tours, blev valgt ind. Peder Andersen, direktør for DIS Congress Service, er bestyrelsens tredje medlem. Bestyrelsen blev konstitueret med Hanne Mikkelsen som formand og Peder Andersen som næstformand.

Incomingbranchen er hårdt ramt af coronakrisen
Faldet i udenlandsturismen i Danmark under coronakrisen har været dramatisk. Alene sidste år lød faldet på 29 milliarder kroner, oplyser Dansk Erhverv i en pressemeddelelse. Dansk økonomi oplevede i 2020 den største tilbagegang siden finanskrisen, da økonomien skrumpede 2,1 procent. 58 procent af nedgangen i dansk økonomi skyldes nedgangen i udenlandsturismen.

”Øget coronasmitte og nye restriktioner er lige nu ved at stikke en kæp i de hjul, .der langsomt var ved at komme i omdrejninger igen. Det kalder på fortsat opbakning til de udsatte brancher i turismen,” siger Hanne Mikkelsen og tilføjer:

”Der skal en målrettet indsats til for at få den udenlandske turisme op i gear. Vi skal i langt højere grad markedsføre Danmark som en sikker destination, både til feriegrupper, krydstogter og til internationale møder og kongresser, hvor de store byer i Danmark har en helt særlig styrkeposition.”

Incoming er vigtig for turismens fødekæde
DACI sekretariatsbetjenes af Dansk Erhverv, som repræsenterer cirka 1.000 virksomheder i turisme og oplevelsesøkonomien i Danmark: hoteller, restauranter, attraktioner, outgoing-rejsebureauer og så videre.

Lars Ramme Nielsen, markedschef for turisme- og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv, er enig med Hanne Mikkelsen i, at der er brug for indsatser, der styrker den internationale turisme.

”Erfaringerne fra de tidligere smittebølger viser, at vi risikerer endnu en kraftig nedgang i udenlandske turister. Det vil igen ramme virksomheder, der i forvejen har haft store underskud og trukket på egenkapitalen. Det kan blive fatalt for alle dem, der lever af turismeeksport, altså udenlandske turister,” siger han.

Incoming-rejsebureauer, turoperatører og konferencearrangører, som udgør incomingbranchen, er en sårbar del af turismen, da de som arrangører af grupperejser og større arrangementer har lange planlægningshorisonter, påpeger Dansk Erhverv.

De er medlem af DACI
DACI foreningens medlemmer arbejder med et bredt felt af specialiserede opgaver indenfor erhvervs- og ferieturisme. Bureauerne servicerer foruden store feriegrupper også de højtforbrugende møde- og kongresgæster i Danmark, i tæt samarbejde med fly- og busselskaber, hoteller, konference-virksomheder, restauranter og så videre.

Nævnt alfabetisk er disse incoming- og rejsebureauer, ifølge Dansk Erhvervs hjemmeside, medlem af DACI: BDP – Your Best Destination Partner, DIS Congress Service, DMC Denmark, Enerjy, Hadler DMC Scandinavia, Kuoni Tumlare, Made2Measure, MCI Copenhagen, Nordic Tours, Travel Sense og Via Hansa & Borealis.

Relaterede artikler:

Norsk grupperejsebureau rykker ind i Danmark

Turismen får eget departement hos Dansk Erhverv

Dansk Industri mangler fortsat chef for turisme