Ny planlov skal give Danmark flere turister

Horestas bud på ny dansk planlovgivning.

Horestas bud på ny dansk planlovgivning.

TURISME: Natur er en stor del af, hvad turister rejser efter. I Danmark er der nu politisk debat om planloven skal liberaliseres. Horesta ønsker en løsning, der gavner naturen – og de besøgende.

Horesta mener, at en mere liberaliseret og fleksibel planlov skal tage lokale hensyn og skabe vækstmuligheder for turismeerhvervet uden for de store byer.

Det er nødvendighed for at skabe de rette forudsætninger for vækst i landdistrikterne, lyder det.

Men det kræver afbureaukratisering, liberaliseret lovgivning og lempeligere forhold for eksisterende virksomheder i turismeerhvervet, siger Horestas politiske chef, Kirsten Munch Andersen, der tilføjer: ”Turisterhvervet lever i høj grad af naturen. En modernisering af planloven kan sikre løft af dansk turisme, som kan skabe højere beskæftigelse i alle dele af landet.”