Passagersvigt rammer DFDS

Driftsresultatet var i første halvår af 2008 på 177 mio. kr. Det er 40 pct. mindre end samme periode sidste år på trods af en omsætningsvækst på 4 pct. Senioranalytiker Finn Bjarke Petersen fra Nordea Markets peger på, at det er passagerdivisionen, der har det rigtigt svært.

 

 

 

»Det skyldes to ting. For det første er det helt håbløst at vælte de stigende oliepriser over på kunderne, og det påvirker resultatet ekstremt negativt. Derudover skal man lægge mærke til, at der er tilbagegang på 3 pct. i passagertallet på Oslo-ruten, der er deres kerneforretning,« siger han.

 

 

Det betyder omstruktureringer inden for skibsdivisionen, hvor der nu også skal fyres medarbejdere. I maj nedlagde DFDS 70 stillinger på land, men det er endnu uklart, hvor mange der bliver afskediget ude på vandet.

 

Omstruktureringen har allerede i dette år kostet virksomheden 28 mio. kr., og det forventes, at de næste faser i en planlagt plan for forbedring af produktiviteten vil øge denne udgiftspost. 

 

 

 

Oliepriserne har alene betydet en meromkostning på 400 mio. kr. om året for rederiet. Koncernchefen kalder kombinationen af de tre faktorer – afmatning, omstrukturering og oliepris – for »en giftig cocktail«. Alligevel fastholder DFDS forventningen til et resultat før skat på 325-375 mio. kr. for 2008.

 

 

Forventningen blev tidligere i august nedjusteret fra 500 mio. kr., og senioranalytiker Finn Bjarke Petersen afviser ikke ?ere nedjusteringer. 

Skrevet af Hanne Aaen Lassen