Portalen Zoover også i Norden

Rejseportalen giver besøgende et nyt værktøj til rejseplanlægning. Zoover er et websted for forbrugere, hvor  brugere giver deres bedømmelser og anmeldelser af hoteller, rejsedestinationer og seværdigheder. Ud fra brugernes bedømmelser gives en gennemsnitskarakter, som kan vejlede folk, der planlægger rejser. 

 

Zoovers nordiske selskab startede 1. september 2008 med hovedkontor i København. Portalen har mere end 760.000 uafhængige anmeldelser af 170.000 hoteller i hele verden. I Holland har siden mere end 35 millioner besøgende hvert år. Zoover forventes at få stor tilvækst i 2009 med ca. 100 millioner besøgende og ca. 500 millioner sidevisninger.

 

Zoover har fokus på brugervenlighed og kundeservice, hvilket gør hjemmesidens bedømmelser let tilgængelige. Besøgende kan se og uploade billeder og videoklip og se forskellige beliggenheder ved hjælp af kort og satellitbilleder. Der er også en 14-dages vejrudsigt, som opdateres hver dag. Zoover lanceres nu på dansk, norsk og svensk.

Skrevet af Flemming Juul