Rejsebureau konkurs efter 100 dage

OLYMPUS DIGITAL CAMERAREJSEBUREAUER: Et rejsebureau har muligvis sat ny Danmarksrekord ved at krakke på under fire måneder efter det åbnede – også dets forgænger gik konkurs. Rejsegarantifonden vil have undersøgt mistanke om urent trav – ”Fuldstændig utilfredsstillende,” siger fondens direktør om bureauets informationer.

Årets første rejsebureau-konkurs er en realitet efter skifteretten i Svendborg har erklæret MC-Travel fra Nyborg konkurs. MC-Travel blev registreret i Rejsegarantifonden 17. september sidste år og solgte motorcykelrejser til bl.a. USA.

MC-Travel havde inden registreringen i fonden overtaget aktiver, bl.a. navn, kundekartotek og igangværende rejser fra det tidligere MC-Travel ved en virksomhedsoverdragelse, hvorefter det tidligere rejsebureau blev erklæret konkurs 16. september, oplyser fonden.

Fonden krævede ved sin gennemgang af det nye MC-Travel forhøjet garanti til dækning af fondens fulde risiko, da selskabets kapitalberedskab ikke var tilfredsstillende.

Selskabet har fra registreringen i september sidste år til konkursen oplyst til Rejsegarantifonden, at forudbetalingerne fra kunderne ikke oversteg – og ikke foreløbig forventedes at ville overstige – den garanti, selskabet havde stillet på 300.000 kr. Men i sidste uge oplyste rejsebureauet til fonden, at selskabet ikke havde midler til at gennemføre kommende rejser og derfor måtte indgive konkursbegæring. Der var på konkurstidspunktet ingen kunder på rejse.

MC-Travel oplyste også i sidste uge til fonden, at man har modtaget forudbetalinger fra rejsekunder omfattet af fondens dækning for 825.000 kr., dvs. et markant højere beløb end hidtil indberettet og et beløb, der – hvis det er korrekt opgjort – bevirker, at fonden vil blive påført et tab på 525.000 kr., oplyser fonden og tilføjer: ”Dette er efter fondens opfattelse fuldstændig utilfredsstillende, og fonden vil derfor bede boets kurator (advokat Lars Bentsen fra Innova Advokatfirma i Aarhus) undersøge årsagerne til konkursen og forholdene vedrørende de foretagne indberetninger til fonden – herunder om selskabets ledelse vil kunne drages til ansvar for det tab, fonden måtte blive påført.”

Ca. 100 kunder har købt pakkerejser af MC-Travel. De skulle have været rejst i år. Kunderne får snart brev fra fonden med oplysning om, hvordan indbetalte beløb kan refunderes eller overføres til en anden rejseudbyder.

Om den usædvanlige sag, hvor et rejsebureau – MC-Travel – går konkurs efter under fire måneder, sagde direktør for Rejsegarantifonden, Birgitte Fjeldhoff, i går til standby.dk: ”Vi skal have fundet ud af, hvad der er sket. Forskellen i de oplyste og de reelle tal kunne ligne, at MC-Travel bevidst har oplyst for lave tal til os for at skulle stille lavere garanti – men det skal vi have undersøgt.”

Birgitte Fjeldhoff er stærkt utilfreds med, at Rejsegarantifonden kan komme til at lide et tab pga. de tilsyneladende ukorrekte oplysninger fra MC-Travel. Hun kan ikke komme i tanke om, hvornår et rejsebureau sidst er gået konkurs med så kort levetid.