Trafikforlig til 94 milliarder kr

Udbygning af jernbanekapaciteten København-Ringsted (ca. 10 mia. kr.), udbygning af motorvejen på Vestfyn (ca. 4,5 mia. kr.), udbygning af motorvejen ved Vejlefjordbroen (ca. 1,75 mia. kr.), udbygning af Motorring 4 i hovedstadsområdet (ca. 0,5 mia. kr.), udbygning af Brande omfartsvej (ca. 0,5 mia. kr.), udbygning af Helsingørmotorvejen, Øverød-Isterød (ca. 2,5 mia. kr.) og udbygning af Køge Bugt motorvejen, Greve-Køge (ca. 2,5 mia. kr.).

 

Desuden er der enighed om en motorvej i ’Frederikssundfingeren’ i hovedstadsområdet.

CO2-udledningen fra transportsektoren skal i 2020 være reduceret med 20% i forhold til 2005. Derfor skal det gøres billigere at købe ny klimavenlig bil, mens det gøres dyrere at bruge den, specielt hvis den forurener meget og kører i trængsel-områder. Der skal gennemføres love herom i 2009-2010.

Der etableres nyt signalsystem på Banedanmarks net, indføres timemodel for togtrafik mellem de store byer og yderligere elektrificering. Arbejdet på fjernbanen ventes slut i 2021 og på S-banen i 2020. Udgifterne ventes at blive omkring 24 milliarder kr. Fra 2009 til 2020 skal der afsættes 21,7 milliarder til nye signaler.

Nørreport station moderniseres for 210 mio. kr. og der afsættes to milliarder til letbaneløsninger i Århus og København. Én milliard afsættes til sikre skoleveje og cyklestier. 200 mio. kr. skal være statens bidrag til medfinansiering af nye færger til småøerne. 500 mio. kr. går til vedligehold af statsveje og start på anlæg af motorvej til Kalundborg og flere motorvejsrastepladser.

 

Indtægter fra A/S Storebælt skal være med til at dække finansieringen.

 

Skrevet af Flemming Juul