Virksomhedsoverdragelse

Det er således tale om en klar virksomhedsoverdragelse, der samtidig åbner for en række spørgsmål omkring de nuværende medarbejderes rettigheder og beskyttelse i forbindelse med virksomhedsoverdragelse.
Ifølge reglerne om virksomhedsoverdragelse kan medarbejderne ikke stilles ringere, end de ellers ville være stillet.
Det vil for eksempel sige, at har en medarbejder seks måneders opsigelse plus tre måneder, vil denne fortsat skulle have dette opsigelsesvarsel. Denne forpligtelse påhviler det overdragende selskab. Således vil ansatte i nuværende Sterling og Maersk Air, som eventuelt ikke skal fortsætte i det fusionerede selskab, opretholde deres rettigheder i de overdragende selskaber.
Hvorledes dette vil blive håndteret af de nye ejere blev der ikke oplyst noget om på pressemødet.

Skrevet af