Flere hotelovernatninger i januar

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at de danske hoteller i januar havde 8 pct. flere overnatninger end i samme måned sidste år. Stigningen var udtryk for, at især de lokale benyttede hotellerne, mens antallet af udlændinges overnatninger ikke prægede stigningen. I alt overnattede 7 pct. flere danskere i januar på hotelværelse, og det svarer til 19.000 flere overnatninger.
Den samme fremgang var ikke at spore hos feriecentrene, som havde 6 pct. færre overnattende danskere i forhold til januar 2004, svarende til 6.000 færre overnatninger. Udlændingene svigtede også feriecentrene, som samlet oplevede en tilbagegang i januar på 11 pct.
(Jyllands-Posten, 8/3)

Skrevet af