Hvad får chefen i løn?

CEO Peter Long, TUI Travel vil få en årsløn på £800.000, hvilket svarer til 8,8 mio. kr. For ham er det en lønstigning på 25% i forhold til gagen som chef for First Choice plc.

Longs bonus hos TUI Travel er sat til max.150% af grundlønnen og hertil kommer en pensionsordning samt aktieandele. Longs grundløn hos First Choice var £636.000 (DKK 7 mio.) og hans bonus var på same størrelse.

Hans næstkommanderende i TUI Travel Peter Rothwell får en løn på £600.000 (DKK 6,6 mio.), hvortil skal lægges en bonus på 120% af grundlønnen. Han har hidtil tjent £525.000 (DKK 5,8 mio.) som chef for TUI Northern Europe. Hertil kommer så en bonus for det forløbne år på over £1 mio. (DKK 11 mio.).

Finansdirektør Paul Bowtell, der skal være koncernfinansdirektør i TUI Travel, får en lønstigning til DKK 5 mio. plus 120% i mulig bonus fra lønnen hos First Choice, som var DKK 4 mio. Kommerciel direktør Will Waggott skal have DKK 4,4 mio. i løn plus muligheden for en bonus på 100%. Som finansdirektør for TUI Northern Europe tjente han DKK 4 mio. og havde i 2006 en bonus på DKK 6 mio.

Skrevet af