USA afviser EU-forslag i strid om flystøtte


Det, der meget vel kan blive den mest omfattende handelskrig i verdenshistorien, ser ud til at være en realitet, efter at USA har droppet de videre forhandlinger med EU om tilskuddene til henholdsvis europæiske Airbus og amerikanske Boeing.

USA forlanger på sin side at EU helt ophører med at give ”launch aid” tilskud til produktionen af Airbus-fabrikkernes A350 fly, og her har EU, indtil videre, kun indvilget i at reducere støtten med 30 %. Ifølge amerikanerne er A350 primært designet for at ødelægge markedsmulighederne for Boeingfabrikkernes Boeing 787 Dreamliner fly.

EU mener omvendt, at amerikanske Boeing får mindst lige så store tilskud i det skjulte, dels på grund af den amerikanske flyproducents skattemæssige fordele i staten Washington, dels fordi den amerikanske stat igen og igen placerer enorme ordrer på militære fly hos Boeing.

Parterne har i de seneste uger forsøgt at nå til enighed gennem forhandlinger, men de er nu afsluttet, i og med at USA har indbragt sagen for WTO. Verdenshandelsorganisationen har ikke nogen formel magt til at tvinge parterne til enighed, og fra både europæisk og amerikansk side lægges der op til gensidigt massive handelssanktioner, hvis ikke man når til enighed om den fremtidige støttepolitik overfor de to flyproducenter.

Skrevet af