AEA støtter EU- Kommissionens mål

Målsætningerne omhandler en transportsektor, som lever op til samfundets behov økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Ulrich Schulte-Strathaus, generalsekretær i AEA siger, at han er meget tilfreds med, at kommissær Barrot ser luftfart som vigtigt for konkurrenceevne, vækst og skabelse af arbejdspladser.

Ulrich Schulte-Strathaus ser en god overensstemmelse mellem EU’s holdning og AEA’s Aviation Action Plan 2004-2009. Blandt andet anerkender EU de fremskridt der er gjort i branchen for at begrænse udslippet af drivhusgasser. AEA understreger dog, at indsatsen for mindre forurening bør ske på globalt niveau.

Skrevet af