Nyheder fra Diskobugten

Destination Disko har blandt andet deltaget i en udstilling, i forbindelse med Rotarys Verdenskongres i København, med det formål at skabe interesse hos det interesserede og betalingsdygtige publikum, ikke mindst i USA, Japan og central Europa.

Destination Diskos vil koncentrere sig om ”det grå guld” (læs: aldersgruppen +50). Denne gruppe er i deres karrieres efterår, har mere tid til ferie, lyst til det eksotiske og spændende samt ikke mindst råd til at betale prisen.

Der ses mindre på, hvilke lande turisterne kommer fra, da alle er potentielle turister i Grønland ‑ men USA, Japan og Central Europa, er helt klart de områder Destinationen holder godt øje med og sikrer en optimal indsats.

Denne gruppe mennesker, er typisk medlem af Rotary, Lions eller en loge. Bruger Diners, Eurocard, America Express o.l. samt tilsvarende kort til attraktive bonusmuligheder.

Derfor er det her Destination Disko søger samarbejdspartnere, for at ”yde hjælp til selvhjælp” med udbyderne, da der er en fælles interesse og mål i arbejdet.

Da destinationen blev bekendt med, at Rotary holdt deres Verdenskongres i København, med 18.000 deltagere fra hele verdenen, kunne destinationen for en overkommelig pris prøve teorien af.

Der blev bestilt en stand i det område på kongressen, hvor andre virksomheder med samme ide, samt Rotarys egne stande, var placeret. At området havde stor betydning for Rotarianerne ses af, at det hed ”House of friendship”!

Klaus S. Berg og Marie Fleischer deltog på vegne af Destination Disko. Da det på en sådan udstilling handler meget om, at kunne købe et minde om deltagelsen, blev der medbragt lidt grønlandsk kunsthåndværk. Dette bragte kontakt med mange mennesker fra hele verdenen, med sig.

Skrevet af