Debat: Ja tak – vi vil meget gerne slippe for turistvrøvl om Danmark

Af Søren Damstrup, formanden for Danmarks Rejsebureau Forenings incomingfraktion,

Ja tak – vi vil meget gerne slippe for turistvrøvl om Danmark. Men så nytter det ikke noget, at Ejvind Olesen i sin fredagsklumme i Take Off (26. juni 2009) netop bidrager til, at der skabes et misvisende billede af virkeligheden. Ejvind Olesen forsøgte at dementere Centerleder for Turisme ved Syddansk Universitet, Janne J. Liburds, udtalelse om udlændinges opfattelse af Danmark.Danmarks Rejsebureau Forening er forundret over, hvordan Ejvind Olesen med henvisning til sine mange rejser i lande, hvorfra der fx ikke kræves visum til Danmark, synes at kunne retfærdiggøre, at det ikke er Danmarks dårlige image rundt om i verdenen, der er med til at afholde turisterne fra Danmark.Vi bliver nødt til at påpege, at der sket en væsentlig udvikling siden Ejvind Olesen talte med daværende udenrigsminister Uffe Ellemann omkring udlændinges opfattelse af Danmark.Den stigende globalisering har betydet, at flere og flere rejser og de rejser oftere end tidligere, den globale turisme er således siden 1990’erne vokset med ca. 70 %. Og denne eksplosive stigning i turismen kan ikke alene henføres til europæere, amerikanere eller for den sags skyld canadiere, som er dem Ejvind Olesen baserer sine udtalelser på.Udviklingen skal i høj grad forklares med de nye vækstmarkeder, som fx Rusland, Kina, Thailand, Indien og Ukraine, hvor en stor del af befolkningerne har fået en styrket købekraft, som bl.a. anvendes på udenlandsrejser. Samtidig med denne udvikling, er den danske udlændingepolitik blevet mere og mere restriktiv siden den nuværende regering kom til magten i 2001, hvilket har afledt en alt for restriktiv visumpolitik, der har været med til at skabe det dårlige image, som Janne J. Liburd omtaler.Der er bred enighed blandt medlemmerne i DRF’s incomingfraktion om, at Danmarks image som et godt land at besøge er blevet forværret af den restriktive visumpolitik.Deres samarbejdspartnere, turoperatørerne, i de visumpligtige lande har adskillige gange gjort opmærksom på, at de danske visumregler og administrationen af disse er en væsentlig årsag til, at de fravælger Danmark.Lange sagsbehandlingstider og urimelige krav til dokumentation er ikke medvirkende til, at der gøres en indsats for at sælge Danmark. Derimod efterlader det de visumpligtige befolkninger med en opfattelse af, at de ikke er velkomne eller ønskede i Danmark, hvilket utvivlsomt har og fortsat betyder, at potentielle købekraftige turister helt undlader at ansøge om visum til Danmark.Det er ikke en nyhed! Janne J. Liburd har så og sige bare fået bekræftet, hvad turisterhvervet har været klar over meget længe.Netop derfor har Danmarks Rejsebureau Forening også gennem en lang årrække arbejdet aktivt for at få lempet visumreglerne til Danmark for turister og forretningsfolk.Det har bl.a. resulteret i tre rejsebureauordninger på forsøgsbasis, som indebærer, at visumreglerne for henholdsvis Indien, Ukraine og Kina, som er nogle af verdens hurtigst voksende outbound rejsemarkeder, er blevet gjort mere smidige.Ligesom dokumentationskravene er blevet sat under lup i forsøget på at gøre visumansøgninger til Danmark mere lempelige og forståelige, således flere kan få oplevelsen af, at det er blevet nemmere at komme til Danmark og dermed ikke afholdes/afskrækkes for at ansøge om visum til Danmark.Det er yderst vigtigt i forhold til at skabe et positivt image af Danmark, at vi er let tilgængelige og åbne, for hvem har lyst til at besøge et land, som fremstår som en del af verden, der helst ikke vil have udlændinge på besøg?Problemet, det dårlige image af Danmark blandt udlændinge, har naturligvis flere facetter end blot vore restriktive visumregler.Vi er nået et godt skridt i den rigtige retning med det konstruktive samarbejde med Udlændingemyndighederne i Danmark. Nu handler det i høj grad om, dels at få reduceret dokumentationskravene til visumansøgninger til Danmark, dels at oplyse de relevante aktører på de visumpligtige markeder, at det er blevet nemmere at få visum til Danmark.Og så skal vi også få markedsført Danmark på en langt mere målrettet og effektiv måde end tilfældet er i dag. Tilsammen kan det bidrage til, at Danmark opfattes som et åbent og gæstfrit land, som flere turister gerne vil besøge. Til trods for at vi for eksempel har et ganske højt prisniveau i Danmark!Men ja, man skal være varsom med at viderebringe sin opfattelse om andres mening, men det har Janne J. Liburd også været, hun har blot fortalt den sandhed, som gør sig gældende for rigtige mange mennesker rundt om i verdenen. Og det er det virkelighedsbillede vi sammen (turisterhvervet, udlændingemyndighederne og andre relevante aktører) skal arbejde på at få ændret hos disse, således at flere får det virkelighedsbillede af Danmark, som Ejvind Olesen beskriver i sin klumme.

Skrevet af