Nyt ansigt hos NHGDen 44-årige cand. jur Trine Steffensen, er pr. 1. august ansat som ny som afdelingsdirektør for Kongresser og Konferencer hos NHG.De sidste 15 år har Trine Steffensen arbejdet som professionel kongresarrangør eller i beslægtede jobs hos bl.a. Dansk Standard, Wonderful Copenhagen og Wallmans i Cirkusbygningen.Trine Steffensens job bliver fremover at styrke NHG A/S i opgaverne med FN’s klimakonference, den olympiske internationale komités kongres med mere, idet 2009 ikke blot for København men for NHG i særdeleshed bliver et begivenhedsrigt år.NHG A/S beskæftiger sig med organisering af kongresser og konferencer samt hotelbooking og varetager herunder Statens & Kommunernes Indkøbs Service bookning af blandt andet hotelovernatninger i Danmark og udlandet.

Skrevet af