Lufthavnsaktionærer får julegave på 800 mio.

Københavns Lufthavne A/S vil inden årets udgang købe egne aktier for ca. 800 mio. kr. Den massive overskudslikviditet i lufthavnsselskabet er skabt, dels fordi lufthavnsdriften er gået ekstraordinært godt i år, dels fordi Københavns Lufthavne i årets løb har fravalgt flere investeringsmuligheder i andre lufthavne. ”Vi mener at tilbagekøb af egne aktier skaber mest værdi for vores aktionærer, og skulle der opstå muligheder for at købe sig ind i eksempelvis lufthavne i Østeuropa, så vil det ikke være så dyrt, og der vil fortsat være reserver til det” forklarer lufthavnsdirektør Niels Boserup.
(Børsen d. 29.10.2004)

Skrevet af