Horesta: Fremgang for danske hoteller

Omsætningen steg fra 2004 til 2005 med 13 procent svarende til knapt 1,0 milliard kroner.

En stor del af denne omsætningsstigning stammer fra hovedstadsområdet, hvor hotellerne samlet set opnåede en omsætningsfremgang på 658 millioner kr.

Antallet af overnatninger steg på landsplan med 241.800. Det svarer til en stigning på 1,8 procent.

Tallene fremgår af en analyse af udviklingen i hotelerhvervet, som HORESTA offentliggør i dag. A

f analysen fremgår det endvidere, at antallet af udenlandske hotelovernatninger er faldet, mens antallet af danske overnatninger er steget.

Samlet set er antallet af de udenlandske hotelovernatninger faldet med 1,3 procent, eller 74.000. Men ifølge analysen opvejes dette af de godt 316.000 flere danske overnatninger.

Skrevet af