Horesta-aftale i hus

Efter 17 timers forhandlinger indgik HK/Privat og Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (Horesta) tidligt mandag forlig om en ny treårig overenskomst.»Forliget følger på væsentlige punkt vores aftale med Dansk Erhverv«, oplyser formanden for HK/Privat, Karin Retvig til RB.Overenskomsten indeholder et stort velfærdsafsnit, som skal give et mere rummeligt arbejdsmarked for blandt andet seniorer, syge, gravide, flygtninge og indvandrere. Bøsser og lesbiske sikres ret til barselsorlov.Mindstelønnen hæves med henholdsvis 3,0, 2,5 og 2,5 kroner i timen de næste tre år. Gene- og funktionstillæg hæves med tre procent pr. år. Elevsatserne stiger med op til 4,1 procent, og der indføres pensionstillæg for elever.Overenskomsten indeholder en kopi af en række af de aftaler, der er indgået med industrien – for eksempel pensionsbidraget på 12 procent, en frivalgskonto, barselsorlov til mænd, bedre pensionsudbetaling til kvinder på barsel og vederlag til tillidsrepræsentanter.


Skrevet af