Kommentaren/spidsen

Som dansk lufttrafiks husspøgelse dukker planer om en storlufthavn øst for Århus frem med jævne mellemrum. Nu vil initiativrige midtjyske erhvervsfolk købe Randers Flyveplads og anlægge internationale airport mindre end en times kørsel fra fire eksisterende lufthavne: Billund, Karup, Aalborg og Tirstrup. Den kommende borgmester i Randers er med på ideen. Det vil et flertal i det kommende Randers byråd formentlig også være. Også når det gælder dispensation fra støjregler og anden miljølovgivning.

Det er mindre end et år siden, at en rapport bestilt af Århus Lufthavn i en rapport fastslog, at der ikke var økonomi i at drive lufthavn fra Randers flyveplads. Ideer af denne type har gennem de seneste ti-femten år været oppe at vende flere gange og er hver gang blevet skudt ned.Enten af kendsgerningerne – og de kan jo spolere mange gode visioner – eller af fremsynede regionale politikere og folketingsmedlemmer, der ikke kunne forlige sig med, at det samfundsmæssigt skulle være formålstjenligt at anlægge endnu en ny lufthavn, når jernbanen og motorveje har gjort det nemt at komme til og fra – og sågar for mange jyder og fynboer kan betale sig at tage turen til Københavns Lufthavn for at rejse.De seneste år har Billund gjort en ihærdig indsats for at positionere sig. Det er blevet VestDanmarks lufthavn.En ny lufthavn i Randers vil skabe en konkurrencesituation, der vil blive livstruende for eksisterende lufthavne, da trafikken samlet næppe vil vokse væsentligt.Ud fra et regionalt udviklingssynspunkt, de samlede samfundsmæssige resurser og hidtidige investeringer og almindelig logik, ville investeringer i størrelsesordenen 100 mio. kroner, som initiativtagerne mener projektet vil koste, nemt vise sig at være hældt lige i kloakken.Nok har virksomhedernes økonomi det godt i disse år, men alligevel. 100 mio. kroner er da en sjat.Vi lever heldigvis i et frit land, hvor erhvervsinvesteringer ikke er afhængige af politiske beslutninger.Folketinget, regionalråd og kommunalbestyrelse har ringe mulighed for at blande sig, hvis betingelserne for at drive lufthavn er i orden.Man kan derfor ikke andet end appellere til de mulige investorers respekt for deres penge og samfundets interesser – som helhed – og understrege, at det ikke gælder om at placere endnu en lufthavn i Jylland, men at få skabt en regional helhed til gavn for både udkantsområderne og resten af landsdelen som helhed.


Skrevet af