Klyngedannelse skaber udvikling i nordjysk turisme

Klyngedannelse er et forholdsvis nyt ord i den danske turismeordbog. Direktøren for Midt-Nord Turisme, Lars Enevold Pedersen, mener, at begrebet kan få betydning for Nordjylland.

”Klyngedannelse har man i andre brancher arbejdet med i mange år med gode erfaringer. Specifikt for turistområdet har man fra Visit Denmarks side lavet et nyt projekt med helårsturisme, og det er tanken, at der skal udpeges nogle lokalområder, hvor der skal skabes helårsturisme – ud fra den devise at vi ikke kan gøre det over det hele. Vi må udpege områder og sige: Her er en kritisk masse med et potentiale, der gør, at her kan vi skabe oplevelser uden for højsæsonen,” siger Lars Enevold Pedersen.

Endnu er der ikke formelt blevet udpeget nogle områder i Nordjylland, men Tversted indgår i et pilotprojekt via Visit Denmark, og de kommende nationalparker kan også udvikle sig til oplevelsesklynger.

Skrevet af