EU kritisk overfor flyselskabers bonusprogrammer


Brugen af bonusprogrammer blandt flyselskaberne er indrettet ”stærkt loyalitetsskabende” og har en klar konkurrenceforvridende effekt. Det konkluderer en ny rapport fra de eureopæiske konkurrencemyndigheders fælles forum, ECA.

Ifølge Dagbladet Børsen giver bonusprogrammernes tilstedeværelse en ”høj adgangsbarriere” til markedet, fordi selskaber, der ikke har indarbejdede bonusprogrammer, har vanskeligt ved at finde et ståsted. Og især for så vidt angår de bonusprogrammer, hvor bonuspoints ikke havner hos den, der betaler billetten, er myndighederne kritiske.

Konkurrencemyndighedernes rapport viger dog tilbage fra at omtale bonusprogrammerne som decideret misbrug af en fortrinsstilling. Hvis der skal tales om et sådant misbrug, må det komme an på en konkret vurdering i hver enkelt sag, skriver den danske Konkurrencestyrelse i en pressemeddelelse.

Skrevet af