Fyringsrunde hos VisitDenmark

Et markedsføringsfokus på at tiltrække flere gæster til Danmark betyder, at VisitDenmark gennemfører besparelser på 15 mio. kr. i driften. På den måde gør VisitDenmark sig klar til at markedsføre Danmark via projektet ”Vores Rejse – den fælles strategi for dansk turisme.”Fremover skal VisitDenmark i samarbejde med turismeerhvervet trække flere værdiskabende gæster til Danmark. De nye prioriteringer betyder, at VisitDenmark fra 2010 sparer 15 mio. kr. på driften, og at 11 stillinger bliver nedlagt i Danmark og seks på VisitDenmarks markedskontorer i udlandet.Næstformand i VisitDenmarks bestyrelse, Jens Wittrup Willumsen, siger til Take Off: ”Der nedlægges 17 af de ca. 125 arbejdspladser i VisitDenmark i Danmark og i udlandet. Reelt fyres fire i VisitDenmark, resten af nedlæggelserne sker ved at ikke at genbesætte stillinger og nedlæggelse af konsulentopgaver.”Efter VisitDenmarks adm. direktør, Dorte Kiilerich, stoppede forrige måned pga. den uheldige ”Mor Karen-video” siger Jens Wittrup Willumsen til Take Off, at der ”endnu ikke er sat gang i processen for at finde ny direktør for VisitDenmark.

”Vi afventer erhvervsministeriets godkendelse af en ny turismepakke. Først når den er på plads og vi kender vores fremtidige konditioner, vil vi søge efter en ny adm. direktør.”Den nye finanslov reducerer i øvrigt det offentlige tilskud til VisitDenmark med to mio. kr. til 115 mio. kr.

Skrevet af